Pasport reklamních ploch

Pasport reklamních ploch a billboardů poskytuje fotodokumentaci reklamních ploch a billboardů na území obce, informace o umístění, velikosti, typu nosiče reklamního značení a jejich provozovateli.

Pasport obecního mobiliáře

Pasport mobiliáře poskytuje informace o jednotlivých prvcích mobiliáře v obci, o jejich umístění do ulice, parcely a katastrálního území, o jeho stavu a údržbě. Pasport mobiliáře je možné zpracovat v tabulkové a grafické formě.

Pasport hřbitova

Pasport hřbitova eviduje jednotlivá hrobová místa, informuje o jejich umístění, nájemcích a pohřbených osobách. Pasport hřbitova je možné zpracovat v tabulkové a grafické formě.

 

Mezi další nabízené pasporty patří pasport kamerových systémů; pasport uličního grafu; pasport mostů; pasport památek; pasport architektury; pasport uličního grafu.

Zajímám se o pasport reklamních ploch, pasport obecního mobiliáře, pasport hřbitova či o jiný druh pasportu     pošlete mi nabídku