Jak probíhá pasportizace? 

 

Zajímá vás, jakým způsobem probíhá pasportizace? Seznámíme vás, s jednotlivými fázemi procesu pasportizace a ukážeme vám, co všechno se skrývá za kvalitně zpracovaným pasportem. 

A co vlastně znamená pasportizace? Vybaví se vám při slově pasport letadlo a vaše vysněná dovolená? Bohužel na dovolenou vás nepošleme, ale ušetříme vám spoustu peněz a času, pokud si pasport necháte zpracovat. A co to vlastně znamená? Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o evidenci majetku. Jak hmotného tak nehmotného majetku fyzických nebo právnických osob či měst a obcí. Z hlediska důležitosti pro samotné obce nám tato databáze říká, jaký majetek obci náleží, zda leží na jejím pozemku či pozemku soukromého vlastníka nebo v jakém je majetek stavu. Pasportizace umožňuje efektivní údržbu a usnadňuje případný další rozvoj obecního vlastnictví. Jak tedy pasportizace probíhá?

1. Fáze – rozhodnutí

Po delším uvažování se starosta obce rozhodne, že nechá vypracovat pasportizace veřejného osvětlení. Jaké výhody to obci přinese? Pokud je pasport vypracován kvalitně a správně, obci to přinese mnoho výhod a usnadnění:

 • zmapování kompletního obecního majetku;
 • evidence skutečného technického stavu;
 • zjištění problémových míst;
 • vyjasnění územněsprávních sporů;
 • podpora pro nové rozvojové projekty;
 • podklad pro audity (energetické, apod.);
 • první krok ke snížení nákladů na provoz a údržbu;
 • podklad pro žádosti o dotace z fondů Evropské unie.

V první fázi s obcí komunikujeme především telefonicky a dle aktuálních potřeb domluvíme osobní schůzku. Domlouváme se na podkladech, které obec poskytne pro vlastní zpracování a řešíme detaily, aby následovný proces probíhal co nejefektivněji.

2. Fáze – jedeme do obce a sbíráme data v terénu!

V této fázi zmapujeme celou obec a měříme, označujeme a fotíme, zaznamenáváme. Vybral si pan starosta pasportizaci veřejného osvětlení? Pak zaměříme výšku každého světla, popíšeme aktuální stav každé lampy, zaznamenáme vlastníka, podíváme se na elektrické rozvody a zaznamenáme přesnou polohu pomocí GPS. 

Zaznamenání daných atributů nám usnadní aplikace GISELLA, do které zaznamenáváme zvolené atributy a máme vše přehledně na jednom místě. Tuto aplikaci ocení jistě také širší veřejnost - např.  starosta, který chce udržovat pasport aktuální a snížit náklady obce na aktualizaci pasportu, která je třeba každé při každé změně, nejméně však jednou ročně. 

 •  

3. Fáze – Digitální podoba

…a přichází nejnáročnější fáze – zpracování dat. Všechny naměřené atributy zpracujeme do digitální podoby. Jedním kliknutím importujeme data z aplikace Gisella, do námi vyvinutého webového asistenta WEGAS. Systém WEGAS umožňuje vytvoření vlastního mapového portálu k pasportizaci, evidenci a správě prostorových dat, díky kterému obec získá rychlé a přesné informace o zvolených prvcích a jejich atributech. 

4. Fáze – předání hotového pasportu

Finální fáze, ve které předáváme vypracovaný pasport. Samotný pasport můžeme předat v různých podobách dle preferencí obce. Obec má na výběr ze tří možností.

 • Chcete vidět reálný produkt, který bude mít přesné místo na úřadě? Pasport dodáme v tištěné verzi.
 • Nechcete měnit zavedené systémy, které jsou používány v obci? Data nahrajeme do používaného informačního systému či obecního GISu.
 • Nemáte možnost platformy, kde nově zpracovaný pasport prezentovat? Nabízíme využití námi vytvořeného mapového portálu WEGAS, který je velmi jednoduchý, přehledný a uživatelsky příjemný. Při předávání pasportu zaučíme jak s pasportem pracovat a v případě zájmu ukážeme, jak pracovat se systémem WEGAS.  

Finální mapový výstup vašeho pasportu spolu s doplňujícími texty jednoduše publikujete např. na obecních stránkách či uložíte pro vlastní potřebu.

 Máte zájem o zpracování pasportu či cenovou nabídku? Neváhejte nás nezávazně kontaktovat!