Články

Pasport a projekt dopravního značení (Pasporty pro obce)

Pasport dopravního značení a projekt dopravního značení se zpracovává na místních a účelových komunikacích ve vlastnictví obce nebo města. Pasport a projekt dopravního značení se po schválení dotčenými orgány stává závazným a platným dokumentem.

Dotace na veřejné osvětlení - pasport veřejného osvětlení (Novinky o pasportech)

Dotace na pořízení nového LED veřejného osvětlení pro obce a města nebo na rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení. Nedílnou součástí žádosti o dotaci je aktuální pasport veřejného osvětlení.

Dotace na místní komunikace - pasport obecních komunikací (Novinky o pasportech)

Výzva na dotace pro opravu místních komunikací na rok 2018 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je již vyhlášena. Pasport místních komunikací je nezbytná příloha.

WEGAS - vypracujte si pasport jednoduše bez cizí pomoci (Novinky o pasportech)

V dnešní době existuje i jiná varianta tvorby pasportů, než zadat výrobu specializované firmě. Můžete si pasportizaci provést svépomocí. Na trhu je několik sofistikovaných aplikací, které vám tvorbu pasportu vlastními silami ulehčí a zlevní.

Česká mobilní aplikace pro sběr dat - GISELLA (Novinky o pasportech)

Unikátní mobilní aplikace pro Android pro sběr dat a sdílení projektů vyvinuta českou firmou ve spolupráci s odborníky z Mendelovy univerzity.

Pasport veřejného osvětlení (Pasporty pro obce)

Pasport veřejného osvětlení je nejenom klíčovým podkladem pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, ale také základním dokumentem pro správu a ekonomické fungování veřejného osvětlení ve městech a obcích.

Pasport místních a obecních komunikací (Pasporty pro obce)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ukládá povinnost provádět pasport komunikací, a to podle § 5 Evidence komunikací, který uvádí, že základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci.

Co je to pasportizace? (Pasporty pro obce)

Pasport zeleně (Pasporty pro obce)

Pasport zeleně je nezbytným podkladem zjištění rozsahu, stavu a pro vyčíslení nákladů na údržbu veřejné zeleně měst a obcí.

Pasport kanalizace (Pasporty pro obce)

Pasport kanalizace poskytuje vlastníkovi či uživateli přehled o svém či provozovaném  majetku a je zpracováván za účelem efektivního provozu, údržby a modernizaci kanalizační sítě.

Generel veřejného osvětlení (Novinky o pasportech)

Generel veřejného osvětlení řeší zatřídění veřejných komunikací podle stupně jejich zatížení a z toho plynoucí požadavky na třídy osvětlení (dle ČSN CEN/TR 13201-1).

Pasport hřbitova (Pasporty pro obce)

Pasport hřbitova je základní evidencí hřbitovů vedenou jejich správcem. Kvalitně zpracovaný pasport umožňuje efektivnější a provázanější správu obce.