Pasport stavby - zjednodušená dokumentace stavby

(Novinky o pasportech)

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby, která obsahuje zejména základní popis stavby, konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby se zaměřenými rozměry všech dílčích konstrukcí.

K čemu je potřeba pasport stavby

Pasport stavby je základním dokumentem pro návrh rekonstrukce, modernizace či energetické optimalizace. Pasport stavby je také nedílným dokumentem pro jednání s úřady a dalšími dotčenými orgány.

Pasport stavby potřebujete, pokud máte v plánu rekonstruovat či modernizovat objekt a nemáte k dispozici žádné podklady nebo jsou podklady neaktuální. Pasport stavby je také podkladem pro vypracování průkazu energetické náročnosti (PENB).

Základním výstupem pasportu stavby jsou řezy stavby, půdorysné pohledy a v neposlední řadě fotodokumentace stavby.

Zpracování pasportu stavby

  • Pro katastr nemovitostí na legalizaci stavby,

  • rekonstrukce stavby,

  • prohlášení vlastníka,

  • pronájem nebo prodej nemovitosti - zdokumentování skutečného stavu stavby,

  • zpracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy,

  • jako podklad pro projektanta/ architekta k návrhu architektonické studie pro využití stavby,

  • pro investiční záměry.

 

 

zpět na všechny články