Co je pasportizace?

(Pasporty pro obce)

Zajímá vás, co znamená pojem pasportizace a jaké výhody vám přinese?

Co je to pasportizace

Pasportizace znamená zaevidování hmotného, ale i nehmotného majetku do databáze. Z hlediska důležitosti pro samotné obce nám tato databáze říká, jaký majetek obci náleží, zda leží na jejím pozemku či pozemku soukromého vlastníka nebo v jakém je majetek stavu. Pasportizace umožňuje efektivní údržbu a usnadňuje případný další rozvoj obecního vlastnictví.

K čemu je to dobré?

Pokud je pasport proveden kvalitně a správně, přináší obci řadu výhod a usnadnění:

  • zmapování kompletního obecního majetku;

  • evidence skutečného technického stavu;

  • zjištění problémových míst;

  • vyjasnění územněsprávních sporů;

  • podpora pro nové rozvojové projekty;

  • podklad pro audity (energetické, apod.);

  • první krok ke snížení nákladů na provoz a údržbu;

  • podklad pro žádosti o dotace z fondů Evropské unie;

  • silný argument proti opozici případně nespokojeným občanům.

 

 

zpět na všechny články